Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: takle hindringer

7 Inspirerende Tips For å Gi Tilbakemeldinger til Personer Som Takler Hindringer

Tilbakemeldinger er integrert i kommunikasjon på arbeidsplassen og er avgjørende for å forbedre prestasjoner. Derfor er det viktig å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger, spesielt til personer som jobber med å overkomme hindringer. Tilbakemeldinger er integrert i kommunikasjon på arbeidsplassen og er avgjørende for å forbedre prestasjoner. Derfor er det viktig å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger, spesielt til personer som jobber med å overkomme hindringer.

Tilbakemeldinger utgjør en integrert del av kommunikasjonen på jobb. Faktisk så kjennetegnes en god arbeidsplass ved å ha en jobbkultur hvor tilbakemeldinger er høyt verdsatt. Som et kraftig virkemiddel for å motivere og oppmuntre folk til å oppføre seg på en bestemt måte, i tillegg til det mest effektive læreverktøyet, er tilbakemeldinger avgjørende for å forbedre ytelse.  (more…)

7 Inspirerende Tips For å Gi Tilbakemeldinger til Personer Som Takler Hindringer

Gjør hverandre bedre med gode tilbakemeldinger og jobb gjennom hindringer sammen. Gjør hverandre bedre med gode tilbakemeldinger og jobb gjennom hindringer sammen.

Tilbakemeldinger utgjør en integrert del av kommunikasjonen på jobb. Faktisk så kjennetegnes en god arbeidsplass ved å ha en jobbkultur hvor tilbakemeldinger er høyt verdsatt. Som et kraftig virkemiddel for å motivere og oppmuntre folk til å oppføre seg på en bestemt måte, i tillegg til det mest effektive læreverktøyet, er tilbakemeldinger avgjørende for å forbedre ytelse. (more…)