Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Samtale

En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

Les hvorfor en suksessrik leder trenger å ha utmerkede forhandlingsferdigheter.

En megler er en nøytral og uavhengig tredjepart som fungerer som et mellomledd i jakten på en alternativ konfliktløsning. Faktisk er å få folk til å sette seg ned det første skrittet i riktig retning, men det tar all finesse av en dyktig mekler for å få partene til å undertegne en avtale.

(more…)