Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: planlegging

Enkelt tips for å bli suksessrik: ”PPPPP”

Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset. Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset.

Alle i denne verden ønsker å bli suksessrike. Mens suksess ikke er klart definert og har ulike tolkninger, virker prosessen for å oppnå suksess lik for alle. Suksess er ikke øyeblikkelig. Det krever en kontinuerlig innsats over lang tid, og god planlegging er nødvendig. Om du vil bli suksessrik, enten i ditt privat- eller yrkesliv, må du sikte på å gjøre det bra hver dag.

(more…)