Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Opplæring

Veiledning som en Soft Skill: Hvordan hjelpe nye ansatte

soft-skill-mentoring-ebook-bookboon-bl

Det virker som om kontoret har blitt et stressende sted. Nå, mer enn noen gang, trenger en bedrift at alle dens ansatte går sammen for å sørge for at firmaet lykkes. Tidligere års ‘dog-eat-dog’ verden går nå imot sin hensikt hvis hensikten er hjelpe en bedrift å vokse. Det erstattes isteden med en soft skill, veiledning. Senior og mer erfarne ansatte må komme ut av boblen sin av egne oppgaver og hjelpe de rundt seg.  (more…)

Opplæring i myke ferdigheter er nøkkelen til å tiltrekke seg og beholde de beste talenter

the-experts-teach-raining-skills-ebook-bookboon-bl-2 Hva tenker bedriftene?

En fersk undersøkelse av administrerende direktører, gjennomført av PwC[1], har vist en økende bekymring blant bedriftsledere som har observert en mangel på omsettelige myke ferdigheter blant den yrkesaktive befolkningen. Nye aktører i en organisasjon mangler viktige mellommenneskelige, kommunikasjon- og forretningsmessige ferdigheter til å være effektive, produktive og, viktigst av alt, konkurransedyktige. Allikevel forekommer en ultramoderne og enkel løsning i dag for å hjelpe deg å gjenkjenne og belønne talent, og videreutvikle talenter i din bedrift.  (more…)