Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: møtevirksomhet

Forbedre dine forretningsmøte ledelses- evner med Bookboon sin e-bibliotek løsning

Vi aksepterer at møter er en vanlig del av forretningslivet. De er helt nødvendig for kommunikasjon, for rettledning og beslutningstaking. Samtidig så kan det virke som vi er med i for mange møter. De varer for lenge og det er en voksende enighet om at dette er å kaste bort tiden. Beskriver dette din bedrift? Hvis ja, så kan det være nødvendig å tenke over hvordan dere avholder møter i din bedrift. Møteledelse er en soft skills for ledere og beslutningstakere. 

Ønsker du ikke å stoppe å avholde møter, men du ønsker å kutte ned på dem og gjøre dem mer effektive? Bookboon kan hjelpe deg å bli mer effektiv ved å hjelpe deg å utvikle de verktøyene du trenger for å avholde gode, tidsbesparende møter.  (more…)