Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: konflikter

Hvordan sørge for vellykket tvisteløsning i ditt selskap (2 av 2)

I den første delen  av den to-delte artikkelen, så vi nærmere på karakteristikkene, objektivene og de grunnleggende reglene for mekling. I denne andre delen, så vil du lære hvordan hvert trinn i prosessen ser ut.  (more…)

Hvordan sørge for vellykket tvisteløsning i ditt selskap (1 av 2)

Et selskap er kun vellykket hvis alle involverte jobber sammen og hjelper hverandre. Selvsagt så kan man ikke helt unngå tvister mellom kollegaer, men hvis disse går for langt så kan de være giftig for din bedriftskultur.  (more…)