Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: kommunikasjon

5 Essensielle kommunikasjonsevner som alle trenger

Hvordan kan du sørge for at du når dine mål i viktige jobb relaterte samtaler? Dine kommunikasjonsevner er avgjørende for hvor vellykket du er på jobb og i karrieren. Ofte så tar vi våre kommunikasjonsevner for gitt. Samtidig så sliter mange arbeidsplasser med konsekvenser av misforståelser eller unødvendige konflikter som i mange tilfeller skyldes dårlige kommunikasjonsevner. Til sjefene og ledernes store frustrasjon så kan slike unødvendige konflikter føre til dårligere jobbrelasjoner. Dermed koster slike misforståelser bedriften både tid og penger. (more…)

Krisehåndtering: 4 Praktiske Tips for å Kommunisere Effektivt i en Krise

powerful-online-communication-ebook-bookboon-bl

En krise er ofte uventet: Fra flykatastrofer, naturkatastrofer og kjernekraftulykker til terrorangrep, børskrakk eller firmaer som legges ned, de mulige årsakene til og kjølvannet etter en krise er komplekse, varierte og noen ganger uforutsigbare.

Effektene varierer fra seriøse til fullstendig katastrofale, påvirker sikkerheten, økonomien, politikken og/eller miljøet og truer eller endrer livene til mange. Sjelden kommer det en advarsel man kan etterkomme i god tid for å iverksette tiltak for å unngå det verste utfallet.  (more…)

I øyeblikket ligger framtiden latent

Ta en personlig «innsjekk» og si hvor du er og hvor du vil. Ta en personlig «innsjekk» og si hvor du er og hvor du vil.

Vi lever og ånder her og nå, og øyeblikkene vi opplever, deler og lager nå er med på å forme framtiden. Når vi kommuniserer overfører vi informasjon til samtalepartneren, men det er en kunst å lære hvordan man kan gjøre informasjonen felles.  (more…)