Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: e-bibliotek

Hukommelse: en nødvendig soft skill for en hektisk arbeidsplass

Arbeidsplassen har endret seg fundamentalt de siste tiårene. Det stilles høye forventninger til at ansatte på alle nivåer kan multitaske og at de jobber enda mer enn noen gang før. Med større ansvarsområder og flere oppgaver som skal utføres på en daglig basis, så trenger ansatte et større spekter med soft skills for å henge med. Hukommelse er en av de viktige soft skills for den daglige rutinen. Hvis dine ansatte jevnlig glemmer noen steg i komplekse oppgaver eller fullstendig glemmer å gjøre oppgaven, så vil de kanskje ha god nytte av Bookboons effektive løsninger for å få bedre hukommelse?  (more…)